ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Είκοσι τρεις (23) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

➢ 15 θέσεις για Μάστερ

➢ 8 θέσεις για Διδακτορικό

  • Μάστερ στη Νεοελληνική Φιλολογία: Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ πρέπει να κατέχουν πανεπιστημιακό πτυχίο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, με βαθμολογία 7 και άνω. Επίσης, πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής και για τις οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων, παρακαλούμε δείτε τη σχετική ενότητα πιο κάτω.
  • Διδακτορικό στη Νεοελληνική Φιλολογία: Οι υποψήφιοι για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Διδακτορικού πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Νεοελληνικές Σπουδές ή σε συναφές αντικείμενο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, με βαθμολογία «άριστα» ή «λίαν καλώς». Επίσης, πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια εισδοχής και για τις οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων, παρακαλούμε δείτε τη σχετική ενότητα πιο κάτω. Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό Πρόγραμμα παρακαλούνται να συμβουλευθούν τις σελίδες των ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών στις οποίες μπορούν να δουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντά τους:

Ακαδημαϊκό – Department of Byzantine and Modern Greek Studies (ucy.ac.cy)

Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με το ακαδημαϊκό μέλος του Τμήματος, το οποίο λόγω της εξειδίκευσής του, θα μπορούσε να αναλάβει την εποπτεία της διατριβής. Κριτήρια Εισδοχής και Οδηγίες για την Υποβολή Αιτήσεων Οι αιτήσεις για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος πρέπει να υποβάλλονται διαδικτυακά. Μαζί με τη συμπληρωμένη ηλεκτρονική τους αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω:

  1. Δείγμα ακαδημαϊκού δοκιμίου του/της αιτητή/ριας. Ειδικότερα, στην περίπτωση αιτήσεων για μάστερ σεμιναριακή εργασία και στην περίπτωση αιτήσεων για το επίπεδο διδακτορικού αντίγραφο της κύριας μεταπτυχιακής εργασίας (μάστερ) του/της αιτητή/ριας (ή δημοσιευμένη επιστημονική εργασία). Στην περίπτωση που το πρόγραμμα που παρακολούθησαν δεν κατέληγε σε κύρια μεταπτυχιακή εργασία, οι αιτητές/ριες καλούνται να καταθέσουν δύο σεμιναριακές εργασίες ή μία δημοσιευμένη επιστημονική μελέτη τους.
  2. Δύο συστατικές επιστολές για το πρόγραμμα μάστερ/τρεις συστατικές επιστολές για το διδακτορικό πρόγραμμα. Οι αιτητές/ριες θα πρέπει να δώσουν τα ονόματα και τις διευθύνσεις ακαδημαϊκών που θα κληθούν να υποβάλουν συστατικές επιστολές απευθείας στο Πανεπιστήμιο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Σημειώνεται ότι μόνο μία από τις συστατικές επιστολές δύναται να προέρχεται από 13 ακαδημαϊκό μέλος του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος υπάρχουν και στην ιστοσελίδα:

https://www.ucy.ac.cy/ppmg/el/

Πληροφορίες Γραμματεία Τμήματος:

  • Νίκη Σοφοκλέους
  • Χριστιάνα Μυλωνά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl μέχρι 10 Μαΐου 2024.  Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.